Vlaanderen tornt niet aan omvang veestapel

De Vlaamse regeringscoalitie is het eens geworden over een strenger klimaatbeleid. Daarbij mag de landbouw minder broeikasgassen veroorzaken, maar de veestapel hoeft niet te worden verkleind. Eerder had Vlaanderen zich tot doel gesteld dat de CO2-uitstoot binnen tien jaar met 35 procent moest dalen. Dat wordt nu verhoogd naar een daling van 40 procent, ten opzichte van 2005.

De regionale regering in Antwerpen wil dat de landbouwsector zijn CO2-uitstoot met minstens 25 procent verlaagt. Voor methaan geldt een reductiedoelstelling van 30 procent. Dat is een aanzienlijke verscherping ten opzichte van de huidige situatie. Ook voor de Vlaamse industrie gaat de lat 10 procent omhoog. Er zullen geen economische subsidies meer worden gegeven aan bedrijven zonder klimaatplan.

De regering mikt daarbij vooral op toekomstige innovatie en nieuwe technologie. Om de doelstelling van het Verdrag van Parijs te halen, heeft de Vlaamse regering een veertigtal maatregelen aangekondigd. Milieuminister Hilde Crevits (CVD&V) gaat die boodschap dit weekeinde uitdragen op de klimaatconferentie in Glasgow.

Bron: nieuweoogst.nl

Reacties zijn gesloten.