Hoeve Tankinck

Vleesboerderij Hoeve Tankinck biedt (h)eerlijk vlees van Achterhoekse Hereford runderen vanuit Hengelo.

De Hereford runderen

De huidige bewoners van Hoeve Tankinck, Gert Jan Maalderink en zijn partner Anja Struik zijn de vierde generatie Maalderink die er wonen en werken. Hun werkwijze is gericht om op een duurzame en respectvolle wijze met natuur, mens en dier om te gaan. Zij proberen waar mogelijk natuurlijke cycli toe te passen in hun bedrijfsvoering. Voor de runderen betekent dit dat de dieren zoveel mogelijk in kuddeverband buiten lopen. De kalveren zogen bij hun moeders en voor het fokprogramma loopt een dekstier bij de koeien. ’s Winters staan de meeste dieren in groepsverband in een loopstal op stro. De stalmest hiervan wordt vervolgens weer gebruikt op het gras- en bouwland en zorgt mede voor een rijk bodemleven. Gedurende het hele jaar bestaat het dieet van de Herefords hoofdzakelijk uit (natuur-) gras. Voor de winning en het begrazen op natuurgronden heeft Hoeve Tankinck samenwerking gezocht met Landgoed ’t Medler en Natuurmonumenten in Vorden.

Als de stieren twee à drie jaar oud zijn worden ze geslacht. Het vlees wordt verkocht in de eigen boerderijwinkel. Een (h)eerlijk stukje vlees van eigen bodem! Herefordvlees karakteriseert zich door een lichte marmering. Tijdens het bakken smelt dit weg en geeft het een verfijnde smaak. Deze marmering bouwt zich prima op middels het natuurlijke dieet van onze dieren en de tijd die ze hebben om langzaam te kunnen groeien.

De boerderijwinkel van Hoeve Tankinck is elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. U bent van harte welkom!

Naam Hoeve Tankinck
Plaats Hengelo (Gelderland)
Telefoonnummer 0575-463341
Diersoorten Runderen
Ras Hereford
Manier van houden
In de zomer buiten, in de winter in een stal met stro
Herkomst voeding Regionaal en eigen verbouw
Eigen website
www.hoeve-tankinck.nl