’t Schaap van Staete

Wij hebben een schaapskudde van momenteel zo’n 40 raszuivere Drentse Heideschapen en begrazen kleinschalige projecten voor het Flevolandschap. Buiten het beheer van de kudde, zijn wij ook stamboekfokker van dit mooie en nog steeds zeldzame schapenras. Vanwege onze kleinschaligheid kunnen wij alle producten die de dieren opleveren (her)gebruiken (wol, vachten en lamsvlees).

Lammeren worden bij ons geboren op een natuurlijke wijze en groeien op bij de eigen moeders, ramlammeren zijn met 4 maanden geslachtrijp en worden dan gezamenlijk op een ander stuk grond geplaatst en groeien daar verder op tot een leeftijd van 10 maanden. Rammen die uiteindelijk niet worden Schaap van Staetegeselecteerd voor de fokkerij zullen in november worden geslacht. Wij brengen de dieren zelf naar een lokale slager om de transporttijd zo kort mogelijk te houden. Het versnijden van het vlees wordt gezamenlijk gedaan met de slager en uiteindelijk via de eigen kanalen verkocht. Alle opbrengsten worden weer gebruikt om de kosten van de kudde te dekken.

Ras: Drents Heideschaap

Adres:
Fraeylemaborg 5
8219 BJ, Lelystad
Flevoland, Nederland
Telefoon: 06 – 41 42 36 64

Naar de website